Advokatbyrå med inriktning på vårdnad och brottmål. Vi står på din sida.

Kontakta oss på 08 20 60 32

NÄR DU BEHÖVER JURIDISK HJÄLP

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING PÅ 08 20 60 32

Juridik, domstolar och myndigheter är vår vardag. Vi vet hur betungande och nytt det kan vara för dig. Vår målsättning är att ge dig den bästa juridiska hjälpen och finnas där för dig som stöd under processen. Därför finns vi alltid tillgängliga.

Som vår klient kan du alltid nå oss på vår jourtelefon: 070 350 46 48. Du kan alltid få tag på någon av oss när du söker rådgivning och svar. I vissa av de ärenden vi åtar oss, särskilt vårdnadsmål, har du utöver ditt eget ombud även en kontaktperson som är insatt i ditt ärende.

Har samarbetet kring barnen kollapsat? Kontakta oss. Vi finns.

Advokatbyrå Stockholm vårdnad brottmål uppehållstillstånd

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKDAHL JANSSON ADVOKATBYRÅ – DET HÄR ÄR VI BRA PÅ:


VÅRDNAD OCH UMGÄNGE​ En vårdnadstvist är uppslitande för alla inblandade. Här handlar det främst att få till ett fungerande samarbete mellan föräldrarna och ibland att vara hård när det behövs. Barnets bästa är alltid i fokus. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som gäller vårdnad, boende och umgänge.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND​ PÅ GRUND AV ANKNYTNING ELLER ARBETE (ARBETSKRAFTSINVANDRING) Att få hit sina anhöriga eller att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU är en tidskrävande och byråkratisk process. Vi erbjuder en helhetslösning för att den processen ska bli så smidig, snabb och säker som möjligt. Vi tar hand om processen från start till mål. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller arbetstillstånd. I ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning företräder vi både personen som är i Sverige och personen som är i utlandet.

TVÅNGSMÅL, LVU, LVM, LPT När staten ingriper med en frihetsberövande tvångsåtgärd mot en person tilldelas den ett offentligt biträde.Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i såväl LVU, LVM som LPT-processer.

ASYLRÄTT I asylärenden är det viktigt att förse Migrationsverket med ett så bra underlag som möjligt. Ofta handlar det om att ta fram relevant information och lyfta fram asylberättelsen mot internationell praxis. Vi har lång erfarenhet av asylprövning och tar emot uppdrag från både Migrationsverket och privatpersoner.

OFFENTLIG FÖRSVARARE I BROTTMÅL (FÖRSVARSADVOKAT) Som offentlig försvarare i brottmål gäller det att kunna ge domstolen den misstänktes perspektiv. Advokatens uppgift är att se till så att ingen döms felaktigt eller till ett för långt straff.  Vi mångårig erfarenhet inom området. Advokat Krister Björkdahl Jansson har tidigare arbetat på Advokatfirman Althin och har varit försvarare i en rad uppmärksammade rättegångar.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE Ett målsägandebiträde ska tillvarata brottsoffrets intressen under processen. Har du utsatts för ett brott har du ofta rätt till en ekonomisk kompensation. Det handlar även om att få en upprättelse även på det personliga planet. På Björkdahl Jansson Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet som målsägandebiträde och vet hur ett brottsoffers intressen bäst tillvaratas i rättsprocessen.


Advokatbyrå Södertälje Stockholm UppsalaDU HITTAR OSS CENTRALT I STOCKHOLM, SÖDERTÄLJE OCH ESKILSTUNA

Vår växel når du på: 08 20 60 32
Du kan skicka e-post till: info@bj-advokat.se
Vid akuta ärenden når du oss på vår jourtelefon: 070 350 46 48
Brev skickar du till:
Björkdahl Jansson Advokatbyrå
Box 45403
104 31 Stockholm
KUNGSTENSGATAN 38, STOCKHOLM

JÄRNAGATAN 16, SÖDERTÄLJE

GAMLA TULLGATAN 3, ESKILSTUNA

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close