Advokatbyrå med inriktning på vårdnad och brottmål. Jag står på din sida.

Kontakta mig på 010 179 98 71

NÄR DU BEHÖVER JURIDISK HJÄLP

KONTAKT FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

010 179 98 71

Juridik, domstolar och myndigheter är min vardag och jag vet hur betungande och nytt det kan vara för dig. Min målsättning är att ge dig den bästa juridiska hjälpen och finnas där för dig som stöd under processen. Därför finns jag alltid tillgänglig.

Har samarbetet kring barnen kollapsat? Kontakta mig.

VÄLKOMMEN TILL ADVOKAT JOHAN BJÖRKDAHL – DET HÄR ÄR JAG BRA PÅ:


VÅRDNAD OCH UMGÄNGE En vårdnadstvist är uppslitande för alla inblandade. Här handlar det främst att få till ett fungerande samarbete mellan föräldrarna och ibland att vara hård när det behövs. Barnets bästa är alltid i fokus. Jag har mångårig erfarenhet av uppdrag som gäller vårdnad, boende och umgänge.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ANKNYTNING ELLER ARBETE (ARBETSKRAFTSINVANDRING) Att få hit sina anhöriga eller att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU är en tidskrävande och byråkratisk process. Jag erbjuder en helhetslösning för att den processen ska bli så smidig, snabb och säker som möjligt och tar hand om processen från start till mål. Jag företräder både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller arbetstillstånd. I ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning företräder vi både personen som är i Sverige och personen som är i utlandet.

TVÅNGSMÅL, LVU, LVM, LPT När staten ingriper med en frihetsberövande tvångsåtgärd mot en person tilldelas den ett offentligt biträde. Jag har mångårig erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i såväl LVU, LVM som LPT-processer både som advokat och från domstol.

ASYLRÄTT I asylärenden är det viktigt att förse Migrationsverket med ett så bra underlag som möjligt. Ofta handlar det om att ta fram relevant information och lyfta fram asylberättelsen mot internationell praxis. Jag har lång erfarenhet av asylprövning och tar emot uppdrag från både Migrationsverket och privatpersoner.

OFFENTLIG FÖRSVARARE I BROTTMÅL (FÖRSVARSADVOKAT) Som offentlig försvarare i brottmål gäller det att kunna ge domstolen den misstänktes perspektiv. Advokatens uppgift är att se till så att ingen döms felaktigt eller till ett för långt straff.  .

MÅLSÄGANDEBITRÄDE Ett målsägandebiträde ska tillvarata brottsoffrets intressen under processen. Har du utsatts för ett brott har du ofta rätt till en ekonomisk kompensation. Det handlar även om att få en upprättelse även på det personliga planet. Jag har vi mångårig erfarenhet som målsägandebiträde och vet hur ett brottsoffers intressen bäst tillvaratas i rättsprocessen.


Advokatbyrå Södertälje Stockholm UppsalaDU HITTAR OSS CENTRALT I STOCKHOLM, SÖDERTÄLJE OCH ESKILSTUNA

Vår växel når du på: 010 179 98 71

Du kan skicka e-post till: johan@bj-advokat.se

Brev skickar du till:
Advokat Johan Björkdahl
Box 45403
104 31 Stockholm
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close