ANKNYTNING

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING PÅ 010 179 98 71

Den som är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning (även kallat anhöriginvandring).

Omyndiga barn har också rätt att förenas med sina föräldrar i Sverige. Man kan även i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka eller sambo.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Den person man ska bo med i Sverige måste också kunna försörja er båda samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard där ni kan bo tillsammans. Från den 21 juli 2016 och framåt gäller följande försörjningskrav.

Kravet på inkomst efter att bostadskostnaden är betalad är:

  • 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
  • 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 512 kronor för barn till och med 6 år
  • 2 891 kronor för barn 7 år eller äldre.

Två vuxna utan barn kan bo i en bostad med minst ett rum med kök eller kokvrå. Om barn också ska bo där ska det vara fler sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum. Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att familjemedlemmarna kommer till Sverige.

Undantag från försörjningskravet och krav på bostad gäller barn under 18 år, i vissa fall om personen i Sverige har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och personerna som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnar in ansökan inom tre månader från det att personen i Sverige fick uppehållstillstånd, samt om familjemedlemmen ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att den sökande skall kunna visa sin identitet genom ett giltigt hemlandspass. Vidare måste den sökande kunna styrka släktskapet eller relationen som ligger till grund för ansökan. I vissa fall kan den sökande styrka släktskap genom ett DNA-test.

Vi hjälper dig genom hela processen som är komplicerad och tidskrävande. Vi hjälper dig också om har fått avslag på beslutet och bestämmer dig för att överklaga. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag man fick beslutet. Kontakta oss i god tid.

Advokat anknytning anhöriginvandring

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close