ARBETSTILLSTÅND

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING PÅ 08 20 60 32

UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd.

Huvudregeln är att man ska ha ansökt om och beviljats arbetstillstånd innan man reser in till Sverige. För vissa yrkesgrupper där det finns särskilda behov gäller dock andra regler.

Om du har varit asylsökande kan du ansöka om arbetstillstånd inifrån landet förutsatt att ansökan kommer in till Migrationsverket inom två veckor efter att du har fått ett avslagsbeslut.

Om du redan har ett tillfälligt arbetstillstånd behöver du heller inte lämna landet när du ansöker om förlängt arbetstillstånd. Migrationsverket kontrollerar då att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder.  För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att bland annat lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Arbetstillstånd advokat Stockholm

För att få arbetstillstånd ska du:

  • ha ett giltigt pass
  • ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • ha erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen

Du kan inte ha två eller flera arbeten samtidigt som tillsammans gör att kraven uppfylls. Om du ska arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd vid ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige eller om du har förflyttats inom en koncern.

Du behöver inte ansöka om arbetstillstånd om du:

  • har permanent uppehållstillstånd
  • är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • är gästforskare som beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND)
  • är EU-medborgare.

Vi hjälper dig genom hela processen från början. Vi hjälper dig också om har fått avslag på din ansökan och bestämmer dig för att överklaga. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag man fick beslutet. Kontakta oss i god tid.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close