ASYLRÄTT

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING PÅ 010 179 98 71

Om du söker asyl i Sverige har du i de flesta fall rätt till ett ombud som bekostas av staten – ett offentligt biträde.

Det är viktigt att du själv anger vilken jurist du vill ska bli ditt offentliga biträde redan under ditt första utredningssamtal annars får du en jurist utsedd av Migrationsverket. Många av dessa jurister har ingen eller väldigt lite erfarenhet av asylprocessen. Jag har länge haft fokus på asylrätt både i egenskap av offentligt biträde men även genom arbete på migrationsdomstol och kan området mycket väl.

Ditt offentliga biträde kommer att finnas med dig under hela asylprocessen från asylutredningen och fram till att du antingen har beviljats uppehållstillstånd, eller tills att möjligheterna att överklaga har uttömts.

Om du väljer ett offentligt biträde från Björkdahl Jansson Advokatbyrå kommer vi att ha ett förberedande möte med tolk inför Din asylutredning. Det är viktigt att Du förstår hur Migrationsverket bedömer en asylberättelse så att Du kan fokusera på rätt saker under asylutredningen.

Ditt offentliga biträde kommer även närvara under asylutredningen för att se till att Dina rättigheter tillvaratas.

Efter asylutredningen har vi ytterligare ett möte då vi går igenom protokollet från asylutredningen och samlar synpunkter för den inlaga som ska ges in till Migrationsverket.

Jag förstår vikten av att förse Migrationsverket med aktuell och relevant landinformation från den region som Du kommer från och att Migrationsverket får praxis från svenska och internationella domstolar.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close