OFFENTLIG FÖRSVARARE / FÖRSVARSADVOKAT

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING PÅ 010 179 98 71

Om du är misstänkt för brott där straffet kan bli fängelse har du rätt till en försvarsadvokat – en offentlig försvarare. Det är viktigt att du anger att du vill ha en offentlig försvarare i samband med att du delges misstanke om brott.

Om du är kallad till polisförhör, ring mig 010 179 98 71. Vi tar sedan kontakt med polis och tingsrätt och ser till att du har en advokat närvarande vid förhöret.

Grunden för ett bra försvar läggs tidigt. Det kan lätt bli missförstånd som kan vara svåra att rätta till senare i processen om du är oförberedd för förhöret. Företräder jag dig som försvarsadvokat går vi först igenom misstanken som riktas mot dig och gör förberedelser inför kommande polisförhör. Om åklagaren väljer att väcka åtal mot dig finns jag sedan med dig hela vägen genom förhandlingen i tingsrätten. En försvarsadvokat ska finnas vid din sida för att tillvarata din intressen.

Om du redan har fått en advokat förordnad av domstolen som du inte känner förtroende för kan du begära byte av offentlig försvarare. Detta ska ske så tidigt som möjligt i processen. Om du inte anger vilken offentligt försvarare du vill ha kommer domstolen att förordna en advokat till dig från sina listor.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Om du frikänns står staten för hela rättegångskostnaden. Om du döms för brott, kommer du också att dömas till att betala en del av kostnaden för rättegången. Hur stor del beror på din inkomst.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close