KOSTNADER

Både privatpersoner och företag har vanligtvis möjlighet att få en stor del av sina ombudskostnader täckta av rättsskyddet i hem- eller företagsförsäkringen. Saknar du rättsskydd kan det finnas en möjlighet att få ett rättsshjälpsbiträde bekostat av staten. I vissa målstyper betalar staten alla rättegångskostnader.

Advokat Johan Björkdahl erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon 010 179 98 71 eller e-post, en första kontakt är alltid gratis.

Jag hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

RÄTTSSKYDD

Rättsskyddet täcker i regel 80 procent av kostnaderna i en rättsprocess, resterande 20 procent utgörs av en självrisk som du själv måste betala. Om det blir aktuellt tar jag kontakt med ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan och tillser att nödvändigt underlag kommer dem tillhanda.

RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp täcker 60 – 98 % av dina ombudskostnader beroende av hur hög din inkomst är. För att beviljas rättshjälp krävs det bland annat att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr per år.

NÄR STATEN BETALAR

Staten betalar hela ombudskostnaden i brottmål där du beviljas offentlig försvarare samt när du blivit utsatt för brott och beviljas målsägandebiträde. Staten betalar också alla ombudskostnader i asylmål där du beviljas offentligt biträde och i olika tvångsmål enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kostnad advokat vårdnad

Om du är missnöjd med hur jag utfört vårt uppdrag kan du kontakta Konsumenttvistnämnden.

För att Konumenttvistnämnden ska kunna pröva en tvist måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Du måste ha försökt lösa tvisten i samförstånd med advokaten innan du kan skicka in ditt krav till Konsumenttvistnämnden.

Som en del av försöket att nå en lösning i samförstånd måste du låta advokaten kontakta sitt försäkringsbolag för att se om frågan kan lösas inom ramen för dennes försäkringsavtal.

Först om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden.

Det är du själv som konsument som måste visa att du försökt lösa tvisten i samförstånd med din advokat. Spara därför all korrespondens med din advokat som rör detta.

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
Box 27321
102 54 Stockholm

Länk till anmälningsblankett:
https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden/

Läs mer på Advokatsamfundet:
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2016/januari/Advokatsamfundets-konsumenttvistnamnd-har-godkants-for-tvistlosning/

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close