OM OSS

Den röda tråden för advokatbyråns verksamhet är att vi företräder människan. Ofta är det staten i olika former som är vår motpart. Ofta företräder vi den som har mest att förlora. Därför tror vi på att vara lyhörda även för sådant som inte bara har med juridik att göra. Vi finns här som en samtalspartner för dig under processen. Björkdahl Jansson Advokatbyrå har över 40 års erfarenhet inom det som kallas humanjuridik – att hjälpa människor att få rättvisa.

Advokat Krister Björkdahl JanssonAdvokat Krister Björkdahl Jansson med över 30 års erfarenhet som försvarare i brottmål. – Advokatverksamhet med inriktning på människors problem ska finnas nära de människor som behöver hjälp. Vår förhoppning är att människor ska känna att de kan vända sig till oss direkt utan den distans som många andra byråer skapar.

Advokat Krister Jansson åtar sig ärenden som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt målsägandebiträde i brottmål samt offentligt biträde rörande LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontakt: krister@bj-advokat.se 070 777 46 48

Jurist Johan BjörkdahlAdvokat Johan Björkdahl är notariemeriterad från Förvaltningsrätten i Stockholm, med bl.a. ett år på Migrationsdomstolen.

Tidigare har han arbetat på rättighetsstiftelsen Centrum för rättvisa och gjort sin praktik på advokatbyrån Bratt, Feinsilber & Harling.

Johan Björkdahl åtar sig ärenden som offentligt försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, uppdrag som ombud i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, asyl, arbetstillstånd, anhöriginvandring samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontakt: johan@bj-advokat.se 070 638 46 48

Biträdande jurist Hanna LoftåsAdvokat Hanna Loftås är notariemeriterad från Förvaltningsrätten i Stockholm, med särskild inriktning på migrationsrätt och socialrätt.

Hon har tidigare gästföreläst på Stockholms universitets juristprograms specialkurs i migrationsrätt. Hon har även läst kurser i kriminologi, sociologi, rättsmedicin samt fördjupat sig i kurser som avser brott mot barn.

Hanna Loftås åtar sig bl.a. ärenden som gäller vårdnad, boende och umgänge, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn, uppdrag som målsägandebiträde samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontakt: hanna@bj-advokat.se 070 350 46 48

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close