OM ADVOKATBYRÅN

Den röda tråden för advokatbyråns verksamhet är att jag företräder människan. Ofta är det staten i olika former som är motpart. Ofta företräder jag den som har mest att förlora. Därför tror jag på att vara lyhörd även för sådant som inte bara har med juridik att göra. Jag finns här som en samtalspartner för dig under processen. Jag har stor erfarenhet och intresse inom det som kallas humanjuridik

– att hjälpa människor att få rättvisa.

Jurist Johan BjörkdahlAdvokat Johan Björkdahl är notariemeriterad från Förvaltningsrätten i Stockholm, med bl.a. ett år på Migrationsdomstolen.

Tidigare har han arbetat på rättighetsstiftelsen Centrum för rättvisa och gjort sin praktik på advokatbyrån Bratt, Feinsilber & Harling.

Johan Björkdahl åtar sig ärenden som offentligt försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, uppdrag som ombud i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, asyl, arbetstillstånd, anhöriginvandring samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontakt: johan@bj-advokat.se 070 638 46 48

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close