VÅRDNAD OCH UMGÄNGE

Har samarbetet kring barnen kollapsat?

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

010 179 98 71

Som förälder har man sig oftast en självklar roll i sitt barns liv. Att ha vårdnaden om sitt barn är något som de flesta tar för givet och begreppet vårdnadshavare är mest en byråkratisk formulering. Ibland är det dock inte så enkelt och då är det oftast mycket svårt.

Vårdnadstvister och tvister om umgänge är ofta mycket känslomässigt betungande och svåra. Konflikten mellan föräldrarna riskerar att skada barnet men också din relation till barnet. Vid en konflikt med den andra föräldern är det viktigt att söka hjälp innan situationen eskalerat. Ju tidigare man söker hjälp desto snabbare når man en lösning.

Att söka hjälp hos en advokatbyrå innebär inte att tvisten måste gå till domstol. Vi strävar efter att hitta en så bra lösning som möjligt för dig och barnet. Det kan vara en samförståndslösning genom medling men om det inte går gör vi vårt yttersta för dig vid en domstolsprocess.

Vårdnadstvist Stockholm

Gemensam vårdnad – ensam vårdnad – enskild vårdnad

Är föräldrarna gifta när barnet föds blir båda automatiskt vårdnadshavare och har gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna gifter sig efter att barnet fötts blir vårdnaden också gemensam. Om föräldrarna som är sambo blir modern ensam juridisk vårdnadshavare för barnet. Faderskapet måste då fastställas vilket görs av socialtjänstens familjerättsenhet dit man också kan anmäla om man vill ha gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det även kallas, är den juridiska termen för när någon av föräldrarna ensam har vårdnaden om ett barn. Situationen när föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse ett sådant exempel. En domstol kan också besluta att ge vårdnaden till ena föräldern vid en vårdnadstvist. Nedan kommer vi redogöra för hur en vårdnadstvist går till, från start till mål.

Det kan finnas flera skäl till varför en förälder ansöker om ensam vårdnad om ett barn. Den vanligaste orsaken är att föräldrarna inte längre kan samarbeta. Då kan de oftast inte själva nå en överenskommelse som de klarar att hålla sig till.

I vissa fall rör det sig om vardagliga konflikter, bråk om hämtningar på förskola, vart barnets ska bo, hur mycket barnet ska bo hos vardera förälder, i vilken skola barnet ska gå med mera.

I andra fall är situationen mer allvarlig. Den ena föräldern kan ha utsatt både barnet och den andra föräldern för hot eller våld. Det kan också finnas problem med missbruk eller andra orsaker som omöjliggör en gemensam vårdnad. Om situationen är mycket allvarlig kan vi hjälpa med kontakter för att ordna skyddat boende och liknande.

Gemensam vårdnad - ensam vårdnad - enskild vårdnad

Vid en vårdnadstvist – så här jobbar vi

Vi vet att du vill ha svar och råd snabbt och därför bokar vi ett första möte med dig så fort som möjligt. Tillsammans går vi igenom vad som hänt och skapar klarhet i situationen. Vi behöver veta om det är du eller den andra föräldern som vill ha ensam vårdnad. Eller har du inte vårdnaden just nu men vill ha den? Finns det överenskommelse sedan tidigare som inte fungerar? Vill du kanske diskutera möjligheter till umgänge? Är det något särskilt som hänt nyligen som gör att du nu behöver rådgivning kring vårdnads- och umgängesfrågor? Det kan finnas hur många frågor som helst och tillsammans reder vi ut dem. Om situationen är akut agerar vi med akuta insatser.

Ett inledande möte är alltid kostnadsfritt. Vi ser över dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp, läs gärna mer om det under rubriken kostnader.

Efter vårt första mötet kontaktar vi den andra föräldern med ett brev. Av brevet framgår vilken lösning du vill komma fram till och i bästa fall räcker det för att ni ska komma fram till en lösning i samförstånd. Om den andra föräldern inte godtar den frivilliga lösningen är nästa steg att att lämna in en stämningsansökan till domstolen. Det beslutet fattar vi i så fall tillsammans med dig efter att vi diskuterat saken noga – när vi vet hur den andra föräldern resonerar. Du måste alltså inte stämma den andra föräldern, men det är en möjlighet.

Vårdnadstvist - det här händer i domstol

Vårdnadstvist – det här händer i domstol

Det första som sker är att domstolen kallar dig och den andra föräldern till ett första sammanträde, det som kallas för muntlig förberedelse. Vi går dit som ditt ombud och för din talan. Du kommer dock att få svara på frågor. Under den muntliga förberedelsen ska domstolen dels förbereda målet för huvudförhandling men också undersöka om det finns möjligheter att nå en förlikning. Efter den muntliga förberedelsen kan domstolen fatta olika typer av beslut avseende vårdnad, boende och umgänge. Domstolen fattar även beslut om en så kallad vårdnadsutredning från Familjerätten ska begäras in.

En vårdnadsutredning tar lång tid, mellan fyra och sex månader. Familjerätten träffar vanligtvis både dig och den andra föräldern samt barnet. Vårdnadsutredningen är en viktig del av domstolens utredningsmaterial. I slutet av vårdnadsutredningen rekommenderar familjerätten vanligtvis domstolen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Vårdnadsutredningen är en rekommendation och inte något som är bindande för domstolen, men den väger tungt.

Därefter hålls huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen går man igenom allting i målet, det innebär att både du och den andra föräldern hörs. Ditt ombud argumenterar för din sak. All bevisning ska läggas fram. Bevis kan vara nästan vad som helst, SMS, vittnen, läkarintyg, polisanmälningar. Ungefär tre-fyra veckor efter huvudförhandlingen meddelar domstolen dom. Domen talar om vad domstolen har beslutat.

Om du inte är nöjd med domen kan den överklagas, men det är svårt att få ett mål om vårdnad prövad i hovrätt eftersom det krävs ett särskilt prövningstillstånd. En ny ansökan om vårdnad, boende eller umgänge kan dock alltid lämnas in igen till domstol.

Du når oss på: 010 179 98 71

Eller fyll i kontaktformuläret nedan.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close