RÄTTSOMRÅDEN

VÅRDNAD OCH UMGÄNGE​

En vårdnadstvist är uppslitande för alla inblandade. Här handlar det främst att få till ett fungerande samarbete mellan föräldrarna och ibland att vara hård när det behövs. Barnets bästa är alltid i fokus. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som gäller vårdnad, boende och umgänge.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND​ PÅ GRUND AV ARBETE ELLER ANKNYTNING

Att rekrytera arbetskraft eller att få hit sina anhöriga från länder utanför EU är en tidskrävande och byråkratisk process. Vi erbjuder en helhetslösning för att den processen ska bli så smidig, snabb och säker som möjligt. Vi tar hand om processen från start till mål. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller arbetstillstånd. I ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning företräder vi både personen som är i Sverige och personen som är i utlandet .

TVÅNGSMÅL, LVU, LVM, LPT

När staten ingriper med en frihetsberövande tvångsåtgärd mot en person tilldelas den ett offentligt biträde.Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i såväl LVU, LVM som LPT-processer.

ASYLRÄTT

I asylärenden är det viktigt att förse Migrationsverket med ett så bra underlag som möjligt. Ofta handlar det om att ta fram relevant information och lyfta fram asylberättelsen mot internationell praxis. Vi har lång erfarenhet av asylprövning och tar emot uppdrag från både Migrationsverket och privatpersoner.

OFFENTLIG FÖRSVARARE I BROTTMÅL

Som offentlig försvarare i brottmål gäller det att kunna ge domstolen den misstänktes perspektiv. Advokatens uppgift är att se till så att ingen döms felaktigt eller till ett för långt straff.  Vi mångårig erfarenhet inom området. Advokat Krister Björkdahl Jansson har tidigare arbetat på Advokatfirman Althin och har varit försvarare i en rad uppmärksammade rättegångar.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Ett målsägandebiträde ska tillvarata brottsoffrets intressen under processen. Har du utsatts för ett brott har du ofta rätt till en ekonomisk kompensation. Det handlar även om att få en upprättelse även på det personliga planet. På Björkdahl Jansson Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet som målsägandebiträde och vet hur ett brottsoffers intressen bäst tillvaratas i rättsprocessen.

janko-ferlic-174927

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close